• ข่าว ล่าสุด

โรงเรียน...หยุดได้ แต่การเรียนรู้...หยุดไม่ได้

โรงเรียน...หยุดได้ แต่การเรียนรู้...หยุดไม่ได้

นายกหน่อยเป็นกำลังใจให้กับ...นักเรียน...ผู้ปกครอง...ครู...และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด อบจ.นม. ทุกคน ที่ได้ต่อสู้กับความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19

โรงเรียน...หยุดได้ แต่การเรียนรู้...หยุดไม่ได้ —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS