• ข่าว ล่าสุด

นายกหน่อย สั่งสำรวจแล้ว..เด็ก นร. สังกัด อบจ.โคราช ม.1-ม.6 ยินยอมฉีดไฟเซอร์กว่า 91%

นายกหน่อย สั่งสำรวจแล้ว..เด็ก นร. สังกัด อบจ.โคราช ม.1-ม.6 ยินยอมฉีดไฟเซอร์กว่า 91%

นายกหน่อย สั่งสำรวจแล้ว.. เด็ก นร. สังกัด อบจ.โคราช ม.1-ม.6 ยินยอมฉีดไฟเซอร์กว่า 91% . วันที่ 28 กันยายน 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เผยถึงการสำรวจข้อมูลเด็กนักเรียน รร. ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่ผู้ปกครองยินยอมให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่ง มอบหมายให้ สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นครราชสีมา สำรวจความต้องการวัคซีนไฟเซอร์ ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยรวบรวมข้อมูลเด็กนักเรียน สังกัด อบจ. ทั้ง 58 แห่ง ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 28,649 คน พบว่ามีนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 26,168 คน คิดเป็น 91.34% ของนักเรียนทั้งหมด และได้จัดส่งรายชื่อให้ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นข้อมูลการเสนอขอรับการจัดสรรวัคซีน จัดหาวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน และวางแผนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) . นอกจากนี้ สำนักการศึกษาฯ อบจ.นม. ยังได้หารือกับคณะผู้บริหาร ถึงแนวทางเตรียมการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อมีความชัดเจนจะแจ้งวัน เวลา สถานที่นัดหมายในการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบต่อไป . ที่นี่!! อบจ.โคราช พร้อมรับฟังปัญหาของท่านผ่านเว็บไซต์ www.koratpao.go.th มาพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ช่องทาง Line Official Account @koratpao กดลิ้งค์>> https://lin.ee/CYYG8iW

นายกหน่อย สั่งสำรวจแล้ว..เด็ก นร. สังกัด อบจ.โคราช ม.1-ม.6 ยินยอมฉีดไฟเซอร์กว่า 91% —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS