• ข่าว ล่าสุด

อบจ.โคราช ขานรับ “เปิดเรียน 1 พ.ย.นี้”

อบจ.โคราช ขานรับ “เปิดเรียน 1 พ.ย.นี้”

อบจ.โคราช ขานรับ “เปิดเรียน 1 พ.ย.นี้” ด้าน “ดร.ยลดา” เผย 58 รร.พร้อมมาก ย้ำนักเรียนฉีด “ไฟเซอร์” แล้ว กว่า 70% วันที่ 26 ตุลาคม 2564 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เผยความคืบหน้าแนวทางเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19) โดยเฉพาะการตรวจสอบและดำเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่รับการฉีดวัคซีนให้ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ว่า ขณะนี้ อบจ.อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการเปิดเรียนให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยเฉพาะการเข้มงวดในเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ซึ่งอย่างที่ทราบ จ.นครราชสีมา เป็นพื้นที่สีแดง และ ณ ปัจจุบัน ทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สังกัด อบจ. ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว กว่า 70% เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบ แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้อนุญาต ซึ่งโรงเรียนก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หากจะเปิดภาคเรียนแบบเต็มระบบ ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย โดยสถานศึกษาที่ประสงค์จะดำเนินการในรูปแบบ Sandbox Safety Zone in School ต้องมีการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox Safety Zone in School ตลอดภาคการศึกษา ก่อนนำเสนอโครงการผ่าน อปท.ต้นสังกัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในการส่วนของสถานศึกษาเอง หากสามารถจัดการเรียนการสอน นักเรียน ครุ และบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ Safety Zone ต้องประเมิน Thai Save Thai อย่างต่อเนื่องและให้มีการสุ่มตรวจ ATK ถึงแม้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการเปิดเรียนต่อไป แต่การตรวจ ATK อาจจะนำมาใช้ในสถานการณ์ที่พบว่ามีผู้ติดโควิด-19 และต้องทำการสุ่มตรวจเพื่อคัดกรองโรค อย่างไรก็ตาม ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พ.ย. นี้ อบจ.จะได้จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 58 แห่ง อีกครั้งหนึ่ง เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไป ที่นี่!! อบจ.โคราช พร้อมรับทราบปัญหาของท่านผ่านเว็ปไซต์ www.koratpao.go.th แวะมาพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ช่องทาง Line Official Account @koratpao หรือ กดลิ้งค์>> https://lin.ee/CYYG8iW ข่าวจากเพจ : https://www.facebook.com/edukoratpao/posts/2045664528942372

อบจ.โคราช ขานรับ “เปิดเรียน 1 พ.ย.นี้” —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS