• ข่าว ล่าสุด

อบจ.โคราช เตรียมแผนเผชิญเหตุป้องกันโควิดระบาดของโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา

อบจ.โคราช เตรียมแผนเผชิญเหตุป้องกันโควิดระบาดของโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา

1. มีผู้ป่วยยืนยัน 1 รายขึ้นไป ปิดห้องเรียน 3 วัน 1.1) ผู้เสี่ยงสูง กักตัวที่บ้าน ผู้เสี่ยงต่ำมาเรียนตามปกติ โดยสังเกตอาการ 1.2) พบผู้ป่วยยืนยัน มากกว่า 1 ห้องเรียน ปิดชั้นเรียน 3 วัน 1.3) งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มทุกกิจกรรม และปิดโรงเรียน 1.4) ผู้มีความเสี่ยงสูง ตรวจด้วย RT-PCR 2. ไม่ปิดโรงเรียน (ไม่พบผู้ป่วยยืนยันในโรงเรียน แต่มีความเสี่ยงติดเชื้อมาจากบ้านหรือชุมชนที่พักอาศัย) 2.1) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สังเกตอาการ 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ ให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัย ระหว่างรอผล ให้กักตัวที่บ้านหรือสถานที่กักตัว ที่จัดเตรียมไว้ 2.2) ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ (ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ) สังเกตอาการ 14 วัน โดยไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน อ้างอิงจาก : แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยกองสาธารณสุข

อบจ.โคราช เตรียมแผนเผชิญเหตุป้องกันโควิดระบาดของโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS