• ข่าว ล่าสุด

ารแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการมหกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565

ารแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการมหกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองพะเยา โดยกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการมหกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา และโรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราฎร์บำรุง) โดยมี นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดและได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน พร้อมนำแขกผู้มีเกรียติเยี่ยมชมการแข่งขันในครั้งนี้ สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการในปีนี้ ได้มีการแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันคัดลายมือ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่าง ๆ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การแข่งขันโครงงานแต่ละวิชา การแข่งขันทักษะอื่น ๆ เช่น การต่อตัวต่อเสริมทักษะ การแข่งขันหุ่นยนต์ และเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ารแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการมหกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565 —  นายธนัชกฤศ แก้วนา
0 COMMENTS
User Image
นายธนัชกฤศ แก้วนา
ผู้เขียนข่าว
PROFILE