• ข่าว ล่าสุด

การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา วันสุดท้าย ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราฎร์บำรุง)

การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา วันสุดท้าย ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราฎร์บำรุง)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราฎร์บำรุง) ในวันนี้ โดย กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดขึ้น ตามโครงการมหกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้มีการแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันคัดลายมือ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่าง ๆ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การแข่งขันโครงงานแต่ละวิชา การแข่งขันทักษะอื่น ๆ เช่น การต่อตัวต่อเสริมทักษะ การแข่งขันหุ่นยนต์ และเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา วันสุดท้าย ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราฎร์บำรุง) —  นายธนัชกฤศ แก้วนา
0 COMMENTS
User Image
นายธนัชกฤศ แก้วนา
ผู้เขียนข่าว
PROFILE