• ข่าว ล่าสุด

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสกุลชาย นาคสัจ โทรศัพท์จังหวัดพะเยา และ น.ส สุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดพะเยาเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน โรงเรียนละ 2 ทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 ทุน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิวราษฎร์บำรุง)

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา —  นายธนัชกฤศ แก้วนา
0 COMMENTS
User Image
นายธนัชกฤศ แก้วนา
ผู้เขียนข่าว
PROFILE