• ข่าว ล่าสุด

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี ระดับภาคตะวันออก “วังน้ำเย็นวิชาการ” ครั้งที่ 28

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี ระดับภาคตะวันออก “วังน้ำเย็นวิชาการ” ครั้งที่ 28

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออก “วังน้ำเย็นวิชาการ” ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ได้มีพิธีเปิดโครงการฯ โดยนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร จาก นายปริญญา โพธิสัตย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีฯ

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี ระดับภาคตะวันออก “วังน้ำเย็นวิชาการ” ครั้งที่ 28 —  น.ส.จงจิตต์ พาชีรัตน์
0 COMMENTS