• ข่าว ล่าสุด

ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2565 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ

ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2565 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ

#เส้นทางแห่งความดี_60ปีสู่เส้นชัยวัยเกษียณ วันที่ 16 กันยายน 2565 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2565 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ ภายใต้ชื่องาน "เส้นทางแห่งความดี 60 ปี สู่เส้นชัยวัยเกษียณ" ซึ่งภายในงานได้มีการฉายมัลติวิชั่นของผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงดนตรีวงเลิฟเวอร์ทู จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) และการแสดงจากสำนัก กองต่าง ๆ และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล และครอบครัวผู้เกษียณอายุ ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา โอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้นำผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาล โอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่สอบคัดเลือกได้ พร้อมกล่าวอวยพรให้ผู้ที่สอบได้ทุกท่านเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป พร้อมกันนี้ ว่าที่ ร.ท. ประจักษ์ ศรีจำปา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ได้เป็นผู้แทนของผู้ร่วมงานกล่าวอวยพรนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ด้วย

ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2565 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ —  นายธนัชกฤศ แก้วนา
0 COMMENTS
User Image
นายธนัชกฤศ แก้วนา
ผู้เขียนข่าว
PROFILE