• ข่าว ล่าสุด

การดำเนินงานนำสายสัญญาณโทรคมนาคมลงดิน ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

การดำเนินงานนำสายสัญญาณโทรคมนาคมลงดิน ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนายชเนรินทร์ ใจแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าประชุมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานนำสายสัญญาณโทรคมนาคมลงดิน ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จังหวัดพะเยา ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรี

การดำเนินงานนำสายสัญญาณโทรคมนาคมลงดิน ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) —  นายธนัชกฤศ แก้วนา
0 COMMENTS
User Image
นายธนัชกฤศ แก้วนา
ผู้เขียนข่าว
PROFILE