• ข่าว ล่าสุด

ให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อตกลง (PA) ให้กับคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา

ให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อตกลง (PA) ให้กับคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายโชคดี สกุลกวีพร ผู้อำนวยการกองศึกษา มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อตกลง (PA) ให้กับคณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง), โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) และโรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) รวมทั้งหมด 37 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)

ให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อตกลง (PA) ให้กับคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา —  นายธนัชกฤศ แก้วนา
0 COMMENTS
User Image
นายธนัชกฤศ แก้วนา
ผู้เขียนข่าว
PROFILE