• ข่าว ล่าสุด

อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) ร่วมให้การต้อนรับคุณครู และน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนหทัยชาติ เข้าศึกษาเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และสร้างนิสัยรักการอ่าน

อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) ร่วมให้การต้อนรับคุณครู และน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนหทัยชาติ เข้าศึกษาเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และสร้างนิสัยรักการอ่าน

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) นายกฤษฎิ์ กษมพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทีมงานอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) ร่วมให้การต้อนรับคุณครู และน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนหทัยชาติ เข้าศึกษาเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และสร้างนิสัยรักการอ่าน

อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) ร่วมให้การต้อนรับคุณครู และน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนหทัยชาติ เข้าศึกษาเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และสร้างนิสัยรักการอ่าน —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS