• ข่าว ล่าสุด

อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) ร่วมให้การต้อนรับคุณครู และน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 จากโรงเรียนหทัยชาติ เข้าศึกษาเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และสร้างนิสัยรักการอ่าน

อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) ร่วมให้การต้อนรับคุณครู และน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 จากโรงเรียนหทัยชาติ เข้าศึกษาเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และสร้างนิสัยรักการอ่าน

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยทีมงานอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) ร่วมให้การต้อนรับคุณครู และน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 จากโรงเรียนหทัยชาติ เข้าศึกษาเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และสร้างนิสัยรักการอ่าน

อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) ร่วมให้การต้อนรับคุณครู และน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 จากโรงเรียนหทัยชาติ เข้าศึกษาเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และสร้างนิสัยรักการอ่าน —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS