• ข่าว ล่าสุด

การประเมินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดปราจีนบุรี

การประเมินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดปราจีนบุรี

การประเมินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดปราจีนบุรี วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมงานการดำเนินการประเมินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. จ่าสิบเอกธำรงยุทธ พรหมพร ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) และ 2. นายชินวัฒน์ อ่อนน้อม ครูวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และเวลาต่อมาคณะกรรมการดำเนินการประชุมสรุปผลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

การประเมินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดปราจีนบุรี —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS