• ข่าว ล่าสุด

การประชุมเตรียมจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท 80 รูป ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 1-9

การประชุมเตรียมจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท 80 รูป ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 1-9

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และวัดป่ามะไฟดำเนินการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมการจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ โดยมี พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (ม) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางบังอร วิลาวัลย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี นายกฤษฎิ์ กษมพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมเตรียมจัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท 80 รูป ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 1-9 —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS