• ข่าว ล่าสุด

การตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียนในกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ประจำปี 2565 ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียนในกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ประจำปี 2565 ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายกฤษฎิ์ กษมพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมนายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาววิไล พังสอาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้กำลังใจกับนักเรียนนักธรรมและครูสอบนักธรรมศึกษาทุก ๆ คน ที่เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ณ สนามสอบวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย โดยมีนักเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนักเรียนโรงเรียนในเขตจังหวดปราจีนบุรีเข้าสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบดังนี้ ๑. สนามสอบวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒. สนามสอบโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ๓. สนามสอบโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ๔. สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๕. สนามสอบวัดบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ๖. สนามสอบวัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

การตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียนในกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ประจำปี 2565 ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS