• ข่าว ล่าสุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬากรีฑา โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬากรีฑา โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬากรีฑา โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริหาร นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้แทนจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้ทำผลงาน และสร้างชื่อเสียงให้แก่ ตนเอง โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ๑.นายธนกร สิทธาชีวานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทกระโดดสูง รุ่นเยาวชนชาย ด้วยสถิติ ๑.๙๓ เมตร ๒.นางสาวฐานิสา แจ้งใจชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ขว้างค้อน รุ่นอนุชนหญิง ด้วยสถิติ ๓๕.๓๐ เมตร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬากรีฑา โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๕ —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS