• ข่าว ล่าสุด

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๑๙)

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๑๙)

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๑๙) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เขาใหญ่ ปราจีนบุรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประธานพิธีเปิด “โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” (รุ่นที่ ๑๙) โดยมี นางอำไพพรรณ น้อยหนูจตุรัส อาจารย์สถาบันสุนทรภู่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสถาบันสุนทรภู่ ที่ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ ของงานด้านวรรณศิลป์ อันเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าแขนงหนึ่งของภาษาไทย ภาษาที่ยังคงความสง่า งดงามมากว่า ๗๐๐ ปี การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑๓๒ คน เป็นกิจกรรมที่จะช่วยครูและนักเรียนได้รับองค์ความรู้ที่ครบถ้วนรอบด้านเกี่ยวกับการเขียนบทร้อยกรอง จากวิทยากรที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในแวดวงวรรณศิลป์

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทร้อยกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๑๙) —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS