• ข่าว ล่าสุด

เชิญชวนนักเรียนและบุคคลที่สนใจมาใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ อบจ.ปราจีนบุรี ( PRK Park )

เชิญชวนนักเรียนและบุคคลที่สนใจมาใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ อบจ.ปราจีนบุรี ( PRK Park )

ขอเชิญชวนนักเรียนและบุคคลที่สนใจมาใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ อบจ.ปราจีนบุรี ( PRK Park ) PRK Park เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 น. - 18.30 น. วันเสาร์ 09.00 น.- 17.00 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เชิญชวนนักเรียนและบุคคลที่สนใจมาใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ อบจ.ปราจีนบุรี ( PRK Park ) —  น.ส.ศิริอนงค์ พุทธเสน
0 COMMENTS