• ข่าว ล่าสุด

อุทยานการเรียนรู้ ฯ ( PRK Park ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์แจ้งวันปิดทำการอุทยานการเรียนรู้ ฯ

อุทยานการเรียนรู้ ฯ ( PRK Park ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์แจ้งวันปิดทำการอุทยานการเรียนรู้ ฯ

ประชาสัมพันธ์ อุทยานการเรียนรู้ ฯ ( PRK Park ) ปิดให้บริการ - วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 : เปิดให้บริการ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 - และปิดให้บริการในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา : เปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566

อุทยานการเรียนรู้ ฯ ( PRK Park ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์แจ้งวันปิดทำการอุทยานการเรียนรู้ ฯ —  น.ส.ศิริอนงค์ พุทธเสน
0 COMMENTS