• ข่าว ล่าสุด

อุทยานการเรียนรู้ (PRK Park) ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมทำกิจกรรม ประดิษฐ์กล่อง DIY. จากกระดาษหนังสือพิมพ์

อุทยานการเรียนรู้ (PRK Park) ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมทำกิจกรรม ประดิษฐ์กล่อง DIY. จากกระดาษหนังสือพิมพ์

อุทยานการเรียนรู้ (PRK Park) ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมทำกิจกรรม ประดิษฐ์กล่อง DIY. จากกระดาษหนังสือพิมพ์ ระหว่างวันที่ 7,9 และ 11 สิงหาคม 2566 / ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

อุทยานการเรียนรู้ (PRK Park) ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมทำกิจกรรม ประดิษฐ์กล่อง DIY. จากกระดาษหนังสือพิมพ์ —  น.ส.ศิริอนงค์ พุทธเสน
0 COMMENTS