• ข่าว ล่าสุด

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์กล่อง DIY. จากกระดาษหนังสือพิมพ์ ณ อุทยานการเรียนรู้อบจ.ปราจีนบุรี (PRK Park)

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์กล่อง DIY. จากกระดาษหนังสือพิมพ์ ณ อุทยานการเรียนรู้อบจ.ปราจีนบุรี (PRK Park)

รวมภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์กล่อง DIY. จากกระดาษหนังสือพิมพ์ ณ อุทยานการเรียนรู้อบจ.ปราจีนบุรี (PRK Park) วัน-เวลาจัดกิจกรรม วันที่ 7,9 และ 11 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์กล่อง DIY. จากกระดาษหนังสือพิมพ์ ณ อุทยานการเรียนรู้อบจ.ปราจีนบุรี (PRK Park) —  น.ส.ศิริอนงค์ พุทธเสน
0 COMMENTS