• ข่าว ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ อุทยานการเรียนรู้ อบจ.ปราจีนบุรี (PRK Park) หยุดวันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ อุทยานการเรียนรู้ อบจ.ปราจีนบุรี (PRK Park) หยุดวันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

อุทยานการเรียนรู้ อบจ.ปราจีนบุรี (PRK Park) หยุดตั้งแต่วันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ อุทยานการเรียนรู้ อบจ.ปราจีนบุรี (PRK Park) หยุดวันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ —  น.ส.ศิริอนงค์ พุทธเสน
0 COMMENTS